•   yuè  
  • 丿
  • 5
  • QII
生词本

基本释义 详细释义

[ lè ]

1.快乐:欢~。~事。~不可支。心里~得像开了花。

2.乐于:~此不疲。

3.笑:他说了个笑话把大家逗~了。

4.姓(与Yuè不同姓)。

[ yuè ]

1.音乐:奏~。~器。

2.姓(与 Lè 不同姓)。

近反义词

相关谜语

“乐”为谜底的谜语

1.休把旁人抬太高(打一字)

英文翻译

enjoyable; music; happy, glad