• zuò   zhà  
  • 8
  • NTHF
生词本

基本释义 详细释义

[ zuò ]

1.惭愧:渐~。愧~。仰不愧于天,俯不~于人。

2.(脸色)改变:“将即席,容毋~。”

[ zhà ]

〔㤉(yá)~〕心多奸诈。

百科释义

报错

基本信息拼音:zuò zhà注音:ㄗㄨㄛˋ ㄓㄚˋ部首笔画部首: 忄 部外笔画: 5 总笔画: 8五笔86: nthf 五笔98: nthf仓颉: pos四角号码: 98011郑码: umidUnicode: CJK 统一汉字 U+600D 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。