• mín  
  • 9
  • GNAN
生词本

基本释义 详细释义

洁白如玉的石头。

百科释义

报错

珉 ,读音mín,意指像玉的石头,一种石头。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。