• wěi   yòu    
  • 11
  • UDED
生词本

基本释义 详细释义

[ wěi ]

1.疮:“齐王疾~”。

2.殴打人成创伤:“遇人不以义而见疻者,与~人之罪钧。”

3.瘢痕(疤瘌)。

4.痛声。

[ yòu ]

手颤抖。

[ yù ]

病。

百科释义

报错

wěi形声。字从疒,从有,有亦声。“有”为“以手持肉”之形,引申为“皮肉”、“肌肉”、“软组织”。“疒”与“有”联合起来表示“软组织挫伤”。本义:皮肉伤。软组织挫伤。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。

英文翻译

a bruise or contusion