• zhēng   zhěng  
  • 8
  • XSH
生词本

基本释义

[ zhēng ]

引。

[ zhěng ]

丝绳绷紧的样子。

百科释义

报错

zhēng部首笔画部首:糹 部外笔画:2 总笔画:8五笔86:XSH 五笔98:XSH 仓颉:VFMN笔顺编号:55444412 四角号码:21920 Unicode:CJK 统一汉字 U+7CFD基本字义1. 引。糽 zhěng基本字义1. 丝绳绷紧的样子。【未集中】【纟字部】糽 康熙笔画:8 部外笔画:2《集韵》张梗切,音盯。丝绳紧直貌。 又《玉篇》陟庚切。引也。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。