Canali

百科释义

报错

CANALI,1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali俩兄弟创立于意大利,是意大利男装品牌。CANALI的产品种类包括:休闲装、配饰,以及特许生产的香水、袖扣、袜子等。因为专注于精美男士服装的制作,该公司服装的非凡风采开始影响整个意大利服装市场。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。